پروژه ذوب آهن آسیا

نام پروژه: ذوب آهن آسیا

واقع در شهرک صنعتی ایوانکی

یک دیدگاه بگذارید